Aanmelden en inschrijven schooljaar 2024-2025

Je kind aanmelden voor inschrijving in het 1ste jaar secundair onderwijs kan vanaf 25 maart 2024 - 14.00 u.

Aanmelden en inschrijven schooljaar 2024-2025

Aanmeldperiode

In DIA (en bij uitbreiding heel Arcadia) werken we met een aanmeldingsprocedure. Leerlingen die zich willen inschrijven in het eerste leerjaar A of B moeten zich eerst aanmelden. Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen jij je kind zou willen inschrijven.

Aanmelden voor schooljaar 2024-2025 kan tussen 25 maart 2024 (14.00 u.)  en 19 april 2024 (14.00 u).
Noteer alvast onderstaande data in je agenda.


Hoe aanmelden?

Je kind aanmelden en nadien inschrijven doe je via deze website:
https://www.aanmelden.school/

Wie meldt aan?

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers en zussen en kinderen van personeel.

 • 1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
 • 1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.
 • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
 • We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen effectief inschrijven.
 • Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven. Wie zijn kind aanmeldt aan het begin van de aanmeldperiode heeft dus een even grote kans om de school van eerste keuze toegewezen te krijgen als wie zich aanmeldt aan het einde van de aanmeldperiode

Ordening en toewijzing

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe. Dit alles gebeurt in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 1. Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
 2. Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.
 3. Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.

Opgelet: Je maakt meer kans op een toewijzing in een school als je meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar dat hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden.

Voorrangsgroepen

 • Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
 • Kinderen van personeel van de secundaire school.

Opgelet: Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

Indicator- en niet-indicatorleerlingen

Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?

 • Het gezin ontving een schooltoeslag in 2020-2021 of 2021-2022.
 • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

Bij elke nieuwe inschrijving van een indicatorleerling moeten ouders aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt. Kan dit niet, dan komt de leerling achteraan de lijst van niet-indicatorleerlingen.

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet en een e-mailadres.
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op de kids-ID, de isi+-kaart of een klever van het ziekenfonds.
 • Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

Stappenpan

 1. Account aanmaken
  · Je surft naar https://aanmelden.school.
  · Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
  · Je kiest: ‘ik heb geen account’.
  · Je registreert je voornaam en naam, telefoon- of GSM nummer, e-mailadres en wachtwoord.
  · Je ontvangt een e-mail en bevestigt je account via de link in de mail.
 2. Kind aanmelden
  · Je surft naar https://aanmelden.school.
  · Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
  · Je kiest: ‘ik heb een account’ en je logt in.
  · Je geeft de gegevens op van je kind.
  · Je geeft je schoolkeuzes op.
  · Je ontvangt onmiddellijk een e-mail ter bevestiging (controleer ook je ongewenste e-mails).
  · Je controleert de gegevens van deze e-mail op eventuele fouten.
 3. Mail
  · Je ontvangt een e-mail op dinsdag 07/05/2023 met het resultaat van je toewijzing.
  · In deze e-mail staan de instructies om in te schrijven in de school.
 4. Inschrijven
  Je volgt de instructies van de school om de inschrijving te realiseren.

Meer nieuws

Oud-leerling Tom De Lobel ontdekte zijn interesses en talenten tijdens zijn schoolloopbaan in het Damiaaninstituut
Alumnus in de kijker

Oud-leerling Tom De Lobel ontdekte zijn interesses en talenten tijdens zijn schoolloopbaan in het Damiaaninstituut

Tom De Lobel volgde de studierichting Bouwkundig Tekenen op onze school. De studierichting lag hem wel omdat hij er zijn creativiteit in kwijt kon. Daarnaast was hij nog volop op zoek naar zijn interesses en talenten. Zijn leerkrachten hielpen hem mee op weg...

arrow_forward
Oud-leerling Thomas Mannaerts kreeg heel wat technische bagage mee zodat hij zijn studies als piloot probleemloos kon aanvatten
Alumnus in de kijker

Oud-leerling Thomas Mannaerts kreeg heel wat technische bagage mee zodat hij zijn studies als piloot probleemloos kon aanvatten

Thomas Mannaerts blikt terug op een fijne schooltijd in het Damiaaninstituut. Hij deelt daarom graag zijn ervaringen over zijn schoolcarrière in het Damiaaninstituut.

arrow_forward
Oud-leerling Dries Peeters vond de diversiteit van het studieaanbod in DIA een meerwaarde
Alumnus in de kijker

Oud-leerling Dries Peeters vond de diversiteit van het studieaanbod in DIA een meerwaarde

Oud-leerling Dries Peeters volgde de studierichting Latijn-Wetenschappen in het Damiaaninstituut. Hij studeerde af als Master overheids-en beleidsmanagement en Master geschiedenis aan de K.U. Leuven

arrow_forward