Praktisch

Leerlingenbegeleiding

Het welbevinden van je kind vinden we bijzonder belangrijk. Er staat een team voor je klaar om de persoonlijke ontwikkeling van je kind te ondersteunen op school.

Leerlingenbegeleiding

Zorgteam

Voor vragen over leerlingenbegeleiding op onze school of informatie over hoe we omgaan met leernoden kunnen ouders een afspraak maken. Een eenvoudig telefoontje naar 016/56 70 59 volstaat. We helpen u graag verder.Mevrouw Laureys vertelt jullie via dit filmpje graag wat meer over wat de leerlingbegeleiding op onze school inhoudt en waarvoor je bij haar terecht kan.

Wij zorgen voor jouw zoon en dochter

Het Damiaaninstituut vindt het welbevinden van zijn leerlingen bijzonder belangrijk. We willen voldoende aandacht schenken aan ieders persoonlijke ontwikkeling. Er staat een team voor je klaar om je hierbij te ondersteunen op school

Je klastitularis is het eerste aanspreekpunt, hij/zij volgt jou en je klas gedurende een heel schooljaar van nabij en fungeert als belangrijke schakel tijdens overlegmomenten met vakleerkrachten, leerlingbegeleiders en je ouders. Tijdens de klassenraden bekijken ze samen op welke manier ze het beste in jou naar boven kunnen halen.

De school zet in op brede basiszorg voor iedereen. Dit wil zeggen dat we initiatieven nemen om optimale ontwikkelingskansen na te streven voor iedereen. Gaat het wat moeilijker? Dan bekijken we samen welke ondersteuningsmaatregelen jou nog zouden kunnen helpen en wat je nodig hebt.

Ben je ziek geweest? Heb je nog wat extra uitleg nodig? De leerkrachten staan voor je klaar. Je kan ook altijd terecht in het inhaaluur en/of de leerlabo’s of het studieuur.

Leerlingenbegeleiding

De zorg voor onze leerlingen wordt gedragen door het volledige schoolteam. Het is een zaak van al onze leraren in hun dagelijkse praktijk, de begeleiding van onze leerlingen begint dus in de klas.

Gelukkig doen ze dit niet alleen. Op onze school staat ook een team van leerlingbegeleiders voor je klaar. Samen vormen zij het ‘zorgteam.’ Bij hen kan je terecht met tal van kleine en grote vragen, praktische of persoonlijke problemen. Ook je ouders kunnen bij hen terecht.

Het zorgteam werkt nauw samen met je leerkrachten, maar ook met het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant en het CLB. Samen met jou bekijken ze wat jij nodig hebt en zoeken ze naar de best mogelijke ondersteuning zodat jij je goed kan voelen op school.

Onze zorg beperkt zich niet alleen tot leren en studeren

We willen er ook voor zorgen dat je je goed voelt op school. Daarom zetten we in op het organiseren van tal van activiteiten op school.

We doen ook mee aan de 'Rode neuzen Actie' omdat we het mentale welbevinden van onze leerlingen hoog op onze agenda willen zetten. Tijdens de 'Vlaamse week tegen pesten' organiseren we workshops en toneelvoorstellingen. We organiseren eveneens een YES, WE CAN-dag in de eerste graad. We maken dan topics zoals omgaan met mediawijsheid, stressbestendigheid en faalangst en gamen bespreekbaar.

En natuurlijk rekenen we OOK OP JOU!

We geloven erin dat ook leerlingen voor elkaar kunnen zorgen! Onze leerlingen kunnen hun stem ook laten horen via de leerlingenraad. Onze leerlingenraad ondersteunt activiteiten die de sfeer op school bevorderen.

Inlichtingen

CLB AARSCHOT
Bekaflaan 63,
3200 Aarschot
016/56 72 39

info@clb-aarschot.be


Als je de schoolpoort van DIA binnenkomt, voel je je meteen thuis.
Lowie