Onze school

Onze visie

Het Damiaaninstituut is een grote school waar plaats is voor iedereen. Met een groot hart willen we elke leerling zo ver mogelijk brengen, in zijn capaciteiten, als mens, in zijn kennis, werk en de wereld.

Onze visie

Een grote school met plaats voor iedereen

Het Damiaaninstituut is een grote school waar plaats is voor iedereen: voor 12- én 19-jarigen, meisjes én jongens, doeners én denkers, creatievelingen én uitvoerders, technici en economisten, IT’ers en ingenieurs, voor sportievelingen en wereldreizigers, voor verkopers en managers. Met een groot hart wil het Damiaaninstituut elke leerling zo ver mogelijk brengen. Zo ver mogelijk in zijn capaciteiten, zo ver mogelijk als mens, zo ver mogelijk in zijn kennis en zijn werk. En ook letterlijk: zo ver mogelijk in de grote wereld.

Het Damiaaninstituut maakt een leerling groot.

Ons opvoedingsproject  I  Damiaan  I  Samenleven  I  Onderweg  I  Evangelie  I  Vertrouwen  I  De wereld

Ons opvoedingsproject

Kwaliteitsvol
Intrinsiek
Belevingsvol
Morgen begint vandaag
Iedereen telt mee
Springplank

 • Kwaliteitsvol
  Dia is er voor leerlingen, ouders en leerkrachten die begaan zijn met onderwijs van topkwaliteit.
 • Intrinsiek
  DIA (h)erkent de talenten van elke leerling en helpt die te ontwikkelen dankzij een betrokken, individuele begeleiding.
 • Belevingsvol
  DIA laat de wondere wereld van wetenschap, technologie en ondernemerschap belevingsvol indringen bij haar leerlingen. 
 • Morgen begint vandaag
  DIA vertaalt vandaag wetenschap en technologie naar 'slimme' toepassingen voor de werled van morgen. 
 • Iedereen telt mee
  DIA is een school met een warm hart. Bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. 
 • Springplank
  DIA weet wat leeft en bereidt haar leerlingen goed voor op hogere studies of op de arbeidsmarkt. 

Damiaan

Eén jaar na het overlijden van pater Damiaan (1889) stichtten de paters der Heilige Harten (in de volksmond de paters picpussen) een school in Aarschot met als doel missionarissen klaar te stomen voor de missiegebieden.
Misschien was het tekenend voor de toekomst van de school dat in die periode in Parijs de Eiffeltoren werd gebouwd: het Damiaancollege groeide later uit tot het Damiaaninstituut, dé vooruitstrevende technische school van de regio.
Bij de heiligverklaring van Damiaan in 2009 werden leerlingen en personeelsleden herinnerd aan de idealen van onze grote held: iedereen telt mee, je moet tot het uiterste gaan om iemand te helpen. Damiaan was als begeleider een ware pionier. Zijn grensverleggend werk staat vandaag als voorbeeld voor de (peda)agogiek. Empoweren, positief bekrachtigen, ondersteunen en remediëren: Damiaan deed het ons voor.

“Damiaan, niet toevallig onze held.”
Guy Prenen

Samenleven

De school waarvan ik houd

Dat is de school
waar mensen met elkaar samenleven
elkaar bemoedigen en inspireren
tot fijn menselijk en christelijk handelen.
Dat is de school
waar elke leerkracht elke leerling positief benadert,
waar men luistert naar de vragen van leerlingen
en waar men geen vooroordeel heeft tegenover wie dan ook.
Dat is de school waar lief en leed wordt gedeeld
waar men zich gesteund en getroost voelt in donkere dagen.

Onderweg

De school waarvan ik houd

Dat is de school
waarvan directie en leerkrachten
zich bewust zijn dat ook zij zich kunnen vergissen
en dat ook zij ‘maar’ mensen zijn.
Dat is de school die eerlijk aan haar leerlingen zegt:
wij zijn samen onderweg,
directie, leerkrachten en leerlingen
naar een gemeenschappelijk doel.
Dat is de school die elke leerling, ook als hij verloren loopt,
helpt om terug het rechte pad te vinden
in plaats van hem uit te stoten.

Evangelie

De school waarvan ik houd

Dat is de school
die ervan overtuigd is en het in daden bewijst
dat Jezus van Nazareth de gids is
in het dagelijks schoolgebeuren,
en dat het evangelie de inspiratiebron is voor
de begeleiding en opvoeding van jongeren.
Dat is de school
die zichzelf in vraag stelt omtrent haar opdracht
die voortdurend aan vernieuwing toe is.
Dat is de school
die niet vastgespijkerd zit aan oude opvattingen en structuren
maar die gelooft in nieuwe onderwijsvormen en methodes.

Vertrouwen

De school waarvan ik houd

Dat is de school
waar openheid en vertrouwen heerst
waar gezonde kritiek een zegen is voor het schoolgebeuren.
Dat is de school
die zich méér zorgen maakt over haar leerlingen
die niet meekunnen, die niet slagen,
dan uitpakt met het aantal geslaagden.
Dat is de school die méér spreekt over
een liefdevolle God dan over zijn geboden en verboden,
méér over levenswaarden dan over punten,
méér over inzet dan over carrière.

De wereld

De school waarvan ik houd

Dat is de school
die méér gevoelig maakt voor het goede dan voor het kwade
méér voor wat toegelaten is dan voor wat verboden werd,
méér voor de wereld en haar problemen
dan voor louter schoolse problemen.
U kunt houden van een andere school
met een ander gelaat, met een ander karakter.
Ik echter hou van de school zoals ik ze beschreef,
omdat dit voor mij de enige manier is
om in haar een evangelisch gelaat te zien.


Gedicht "De school waarvan ik houd."
pater Maurits Gilissen, sscc

Meer praktisch

Leren leren

Leren leren

Bij het Damiaaninstituut draait leren om veel meer dan alleen het onthouden van feiten. Wij richten ons op het aanleren van de juiste vaardigheden en kennis, zodat onze leerlingen niet alleen vandaag, maar hun hele leven lang blijven leren en groeien. Wij willen dat onze leerlingen slim en zelfverzekerd worden in het denken en het oplossen van problemen. Wij geloven dat leren verder gaat dan het klassieke 'uit het hoofd leren'. Het gaat om écht begrijpen wat je leert en dit kunnen gebruiken in verschillende situaties. In onze snel veranderende wereld zijn vaardigheden zoals kritisch denken en goed kunnen analyseren heel belangrijk. We willen onze leerlingen deze vaardigheden bijbrengen op een manier die bij hen past. Bij ons leert iedereen dat je slimmer en vaardiger kunt worden als je je best doet, slimme methodes gebruikt en goed samenwerkt met anderen. We gebruiken actieve manieren van leren, zoals debatteren en praktische opdrachten, zodat onze leerlingen echt betrokken zijn bij wat ze leren. Dit helpt hen om de informatie beter te begrijpen en te onthouden. Samenwerken vinden we belangrijk, omdat dit leerlingen helpt om sociale vaardigheden te ontwikkelen en voorbereidt op samenwerken in de toekomstige werkomgeving. Ons doel is om elke leerling de hulp en aandacht te geven die nodig is om het beste uit zichzelf te halen. We willen dat onze leerlingen niet alleen goede cijfers halen, maar ook zelfstandige en slimme leerlingen worden. Zo leggen we samen een sterke basis voor hun toekomst.

arrow_forward