Onze school

Leerlingbegeleiding

De eerste graad heeft zijn eigen leerlingbegeleider. De begeleiding is dus nauwkeurig afgestemd op de specifieke leeftijd en ontwikkelingsfase van onze leerlingen. Deze persoonlijke benadering zorgt ervoor dat elke leerling de aandacht en zorg krijgt die hij of zij verdient. Onze leerlingbegeleider biedt ondersteuning op gebieden zoals stressmanagement, omgaan met faalangst en het ontwikkelen van veerkracht.

Leerlingbegeleiding

SAMEN STERKER - LEERLINGBEGELEIDING

Om het mentaal welzijn van onze leerlingen nog beter te ondersteunen, gebruiken we de innovatieve Appwel-app van PXL. Deze app stelt ons in staat om op een digitale manier het welzijn van onze leerlingen te monitoren, waardoor we snel en effectief kunnen reageren op hun behoeften. Meer informatie over Appwel is te vinden op hun website.

In de eerste graad nemen we deel aan het project HIT?!?, een initiatief van CLB gericht op het versterken van het mentaal welbevinden van leerlingen. Dit project omvat interactieve workshops in het tweede jaar van het secundair onderwijs, waarin psycho-educatie rond geluk en veerkracht centraal staat, gebaseerd op de Geluksdriehoek van Gezond Leven en in samenwerking met Prof. Imke Baetens.

Onze samenwerking met externe experts zoals het CLB en het leersteuncentrum Noord-Brabant zorgt ervoor dat we toegang hebben tot een breed scala aan professionele hulpbronnen, waardoor we elk kind de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden.

Ook in de tweede en derde graag zetten we in op een sterke werking van de leerlingbegeleiding. De school bekijkt elke leerling als individu en zorgt voor begeleiding op maat. Onder andere via de cel leerlingenbegeleiding, de inbreng van de klastitularis en de klassenraad en het CLB wordt er gezorgd voor begeleiding op studievlak en op socio-emotioneel vlak.

Tweewekelijks komt de cel leerlingenbegeleiding samen om leerlingen met leerproblemen en/of socio-emotionele problemen te bespreken met een team van onder andere ondersteunend personeel, leerkrachten, leerlingbegeleiders en pedagogische directie. De bedoeling is preventief en remediërend te werken aan individuele en/of klassikale situaties. Tevens worden er initiatieven genomen om een optimale sfeer en leeromgeving te creëren.

Meer praktisch

Leren leren

Leren leren

Bij het Damiaaninstituut draait leren om veel meer dan alleen het onthouden van feiten. Wij richten ons op het aanleren van de juiste vaardigheden en kennis, zodat onze leerlingen niet alleen vandaag, maar hun hele leven lang blijven leren en groeien. Wij willen dat onze leerlingen slim en zelfverzekerd worden in het denken en het oplossen van problemen. Wij geloven dat leren verder gaat dan het klassieke 'uit het hoofd leren'. Het gaat om écht begrijpen wat je leert en dit kunnen gebruiken in verschillende situaties. In onze snel veranderende wereld zijn vaardigheden zoals kritisch denken en goed kunnen analyseren heel belangrijk. We willen onze leerlingen deze vaardigheden bijbrengen op een manier die bij hen past. Bij ons leert iedereen dat je slimmer en vaardiger kunt worden als je je best doet, slimme methodes gebruikt en goed samenwerkt met anderen. We gebruiken actieve manieren van leren, zoals debatteren en praktische opdrachten, zodat onze leerlingen echt betrokken zijn bij wat ze leren. Dit helpt hen om de informatie beter te begrijpen en te onthouden. Samenwerken vinden we belangrijk, omdat dit leerlingen helpt om sociale vaardigheden te ontwikkelen en voorbereidt op samenwerken in de toekomstige werkomgeving. Ons doel is om elke leerling de hulp en aandacht te geven die nodig is om het beste uit zichzelf te halen. We willen dat onze leerlingen niet alleen goede cijfers halen, maar ook zelfstandige en slimme leerlingen worden. Zo leggen we samen een sterke basis voor hun toekomst.

arrow_forward