Onze school

Evaluatie

We zetten op onze school in op groei- en competentiegericht lesgeven en evalueren. We dagen je uit om steeds grotere leerstofgehelen in te studeren, maar ook om je kennis en vaardigheden in te zetten in verschillende leersituaties.

Evaluatie

DIA bouwt aan jouw succes!
Jouw toekomst is onze prioriteit. In de eerste graad leggen we de nadruk op het ontwikkelen van een stevige basiskennis. Dit stevige fundament is van onschatbare waarde. Het bereidt je zowel voor op de complexe uitdagingen van de hogere leerjaren als op succes in je verdere academische en professionele carrière. In een wereld waar kennis de sleutel tot succes is, zorgt een stevige basis voor een voorsprong.

Examens? Ja!
Bij ons zijn examens meer dan alleen testen. Ze zijn een krachtig hulpmiddel in jouw leertraject. Het zijn krachtige hulpmiddelen die actief bijdragen aan jouw begrip en toepassing van de leerstof. Examens gaan verder dan leren voor een cijfer; het gaat om het opbouwen van diepgaand begrip dat je meeneemt door je hele schoolcarrière en verder.

Kiezen voor het Damiaaninstituut is kiezen voor een school die gelooft in de kracht van kennis en jouw potentieel. Wij bieden een leeromgeving waar jij de kennis, de vaardigheden en het vertrouwen ontwikkelt die nodig zijn voor een veelbelovende toekomst.

Groeirapport

In de tweede en derde graad gebeurt de rapportering via een groeirapport. Dit betekent dat er geen afgebakende periodes meer zijn en dat alle punten van september tot juni stelselmatig worden opgeteld. Het groeirapport is een adequaat instrument om enerzijds de individuele groei waar te nemen en anderzijds rekening te houden met de specificiteit van elk vak. De leerling en zijn ouders kunnen op elk moment zien ‘waar ze staan’, op basis van cijfers gekoppeld aan constructieve commentaar. Elk van de vier rapporten is een foto, een momentopname. Op het rapport zal er een opdeling zijn tussen dagelijks werk en examens. We streven hierbij naar een gelijkgericht werken. Een grote variatie aan evaluatie-instrumenten gaat samen met een grote variatie aan leer- en doceervormen. Dankzij deze differentiatie kunnen we beter de sterke en zwakke punten van de leerling ontdekken en op basis hiervan gericht informeren, remediëren en oriënteren.

“Als iets niet lukt, heb je niet gefaald, maar wel geleerd.”

Meer praktisch

Leren leren

Leren leren

Bij het Damiaaninstituut draait leren om veel meer dan alleen het onthouden van feiten. Wij richten ons op het aanleren van de juiste vaardigheden en kennis, zodat onze leerlingen niet alleen vandaag, maar hun hele leven lang blijven leren en groeien. Wij willen dat onze leerlingen slim en zelfverzekerd worden in het denken en het oplossen van problemen. Wij geloven dat leren verder gaat dan het klassieke 'uit het hoofd leren'. Het gaat om écht begrijpen wat je leert en dit kunnen gebruiken in verschillende situaties. In onze snel veranderende wereld zijn vaardigheden zoals kritisch denken en goed kunnen analyseren heel belangrijk. We willen onze leerlingen deze vaardigheden bijbrengen op een manier die bij hen past. Bij ons leert iedereen dat je slimmer en vaardiger kunt worden als je je best doet, slimme methodes gebruikt en goed samenwerkt met anderen. We gebruiken actieve manieren van leren, zoals debatteren en praktische opdrachten, zodat onze leerlingen echt betrokken zijn bij wat ze leren. Dit helpt hen om de informatie beter te begrijpen en te onthouden. Samenwerken vinden we belangrijk, omdat dit leerlingen helpt om sociale vaardigheden te ontwikkelen en voorbereidt op samenwerken in de toekomstige werkomgeving. Ons doel is om elke leerling de hulp en aandacht te geven die nodig is om het beste uit zichzelf te halen. We willen dat onze leerlingen niet alleen goede cijfers halen, maar ook zelfstandige en slimme leerlingen worden. Zo leggen we samen een sterke basis voor hun toekomst.

arrow_forward