Onze school

Evaluatie

We zetten op onze school in op groei- en competentiegericht lesgeven en evalueren. We dagen je uit om steeds grotere leerstofgehelen in te studeren, maar ook om je kennis en vaardigheden in te zetten in verschillende leersituaties.

Evaluatie

We zetten op onze school in op groei- en competentiegericht lesgeven en evalueren. Doorheen hun middelbare schoolloopbaan dagen we onze leerlingen uit om steeds grotere leerstofgehelen in te studeren, maar ook om hun kennis en vaardigheden in te zetten in verschillende leersituaties.

Binnen de eerste graad wordt veel aan permanente evaluatie gedaan om de leerlingen te overtuigen van het belang van dagelijks studeren. We vinden het immers belangrijk dat leerlingen niet enkel studeren om voor een toets of een examen een goede score te behalen. Er worden geregeld verschillende stappen in het leerproces geëvalueerd in plaats van enkel het eindproduct.Met elke evaluatie ontvangen de leerlingen feedback op hun leerproces.

In de eerste graad kiezen we ervoor om voor de vakken wiskunde, natuurwetenschappen en Latijn een klassiek examen in te plannen. Op deze manier maken onze leerlingen al een eerste keer kennis met het instuderen van grotere leerstofgehelen en het afleggen van een examen.

Voor de taalvakken hanteren we een extra evaluatiemethodiek. Op het einde van een thema worden kennis en vaardigheden geïntegreerd getoetst. Dit betekent dat het evaluatiemoment voor talen niet in de klassieke toetsenperiode valt. De leerlingen oefenen onder het schooljaar verworven kennis en vaardigheden in zodat zij deze kunnen toepassen tijdens dit evaluatiemoment. Met die communicatieve toets evalueren we hun taalbeheersing in een realistische context die aansluit bij hun leefwereld. We merkten dat onzekerheid om te spreken vaak een struikelblok was, daarom geven we hun zelfvertrouwen daarin zoveel mogelijk extra boosts tijdens de taallessen.

“Als iets niet lukt, heb je niet gefaald, maar wel geleerd.”