Onze school

Oud-leerlingen

Wie oud-leerling is van het Damiaaninstituut heeft wellicht mooie herinneringen aan klasgenoten en leerkrachten. De schooltijd is immers de basis van je verdere leven.

Oud-leerlingen

OUDIA-avond 2023

Op de tweede zaterdagavond van oktober 2023 was het opnieuw een geslaagde avond in de grote refter van onze school. Wat fijn om vast te stellen dat er zo een talrijke opkomst was van zowel oud-leerlingen als oud-leerkrachten. We waren met meer dan 430 aanwezig. Het geeft de band aan die wij hebben met de school, het geeft de band aan die we hebben met elkaar. Eén grote familie, één grote gemeenschappelijke factor: het Damiaaninstituut.

Onze "oudst" afgestudeerde aanwezig verliet de school in juni 1967, onze "jongst" afgestudeerde enkele maanden geleden. Een brug van 56 jaar oud-leerlingen verzamelde zich op de OUDIA-avond.

En ook dit jaar was onze oudia-fotograaf aanwezig om wat sfeerfoto's vast te leggen. Bedankt hiervoor oud-leerkracht Johan Verschoote.


Uiteraard ook weer heel veel dank aan de (oud-)personeelsleden die aanwezig waren.
We kregen enorm veel positieve reacties van oud-leerlingen die het geweldig vonden om hun vroegere leerkracht nog eens te spreken. 

De OUDIA-avond wordt jaarlijks georganiseerd, telkens op de 2de zaterdag van oktober.
Afspraak met z'n allen en meer op 12 oktober 2024!
Inschrijven kan hier!

Een oud-leerlingenavond is een reüniemoment. Ook een leuke gelegenheid om te netwerken en jouw kennissenkring uit te breiden. Maak van die avond een 'terug-zie-moment'!
Contacteer (tijdig) jouw klasgenoten om af te spreken. Zij zullen blij zijn om van je te horen en te vernemen wie er allemaal van de klas aanwezig zal zijn. 
Wie de klas bij elkaar trommelt zal er nadien veel voldoening van hebben. 


Indien ieder van jullie die op 14 oktober 2023 aanwezig was volgend jaar één extra oud-leerling meebrengt dan wordt de grote refter gezellig te klein!

Mochten er oud-leerlingen zijn die mee de schouders onder dit OUDIA-initiatief willen zetten, ook dat vernemen we graag. Stuur gerust een mailtje naar oudia@damiaaninstituut.be.

Dat dit mag verder groeien en bloeien.
Ut Floreat et crescat!

Namens jullie voltallige team,

Ben Tirions
Klas 1981 Biotechniek
Voorzitter

"Bij DIA denk ik altijd terug aan vriendschappen en geweldige leraren."
Herman, afgestudeerd in 1976