Se-n-Se: Secundair na Secundair

Voor wie zich nog verder wil vervolmaken is een zevende specialisatiejaar ideaal. Na je diploma Secundair Onderwijs, behaal je in het profiel 'Toegepast' een bijkomende beroepskwalificatie.
Profiel Toegepast - 7e jaar Se-n-Se

Stuur- en beveiligingstechnieken

Wij zorgen mee voor jouw veiligheid

Troeven
 • Je hebt een elektrisch gerichte vooropleiding en je wil jezelf verder specialiseren voor de arbeidsmarkt.
 • Je beseft dat je in deze tijd stijgende kansen hebt op tewerkstelling als je meer attesten of certificaten bezit.
 • Je vindt de sprong naar hoger onderwijs nog te groot en kiest voor een tussenstap.
 • De wereld van ‘Big brother’ boeit je en je wil er je beroep van maken.
 • Je bent steeds nieuwsgierig en geboeid door de werking en de ‘ingewanden’ van machines.
 • Je wil meewerken in een onderhoudsteam van een bedrijf.
 • Afzonderlijke certificering
  Het certificaat van de FOD Binnenlandse zaken waardoor je direct en volwaardig kan instromen in de alarmsector. Over dit certificaat oordeelt een onafhankelijke jury voorgezeten door een afgevaardigde van BZ.
  Het certificaat van het Se-n-Se jaar dat meer tewerkstellingskansen biedt in de elektrosector en de onderhoudsindustrie.
 • School en bedrijf hand in hand
  Een opleiding die voorbereidt op tewerkstelling, kan niet anders dan de band met de industrie nauw aanhalen. Uitgebreide stage, talrijke bedrijfsbezoeken en gastcolleges door professionelen uit de bedrijfswereld vormen een prima voorbereiding op je toekomst.
Toekomstperspectieven
 • HBO5 of professionele bachelor
  vaak in de automatiseringsbranche
Onze oud-leerlingen werken in
Installatie, onderhoud en herstellingen van alarmsystemen en alarmcentrales,de onderhoudsdienst van een bedrijf.
Lessentabel Stuur- en beveiligingstechnieken

Vakken

Godsdienst

2u

Communicatievaardigheden

2u

Realisaties beveiligingstechnieken en industriële sturingen:
Fysische en organisatorische beveiliging en wetgeving
Elektronische beveiliging
Camerabewaking, toegangscontrole en branddetectie
Stuurtechnieken en gebouwbeheer


4u*
7u*
3u
14u

* Bij het behalen van deze modules via het examen, voorgezeten door FOD BiZ krijgt de leerling het attest 'Installatie, onderhoud en herstellingen van alarmsystemen en alarmcentrales'.

DIA zevende jaar - Stuur- en beveiligingstechnieken
“Je leert hoe 'nonchalant' mensen hun gebouw 'beveiligen' en hoe je dit kan verhelpen.”
Adres
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
 • Sterk in technologie
 • Slim in wetenschap
 • Ondernemend in economie