Eerste jaar

Je bent welkom!

Of je nu in de A- of in de B-klas zit, de aparte opvang in de eerste graad zal je direct een goed gevoel geven. Je start het jaar met enkele onthaaldagen. Met je klastitularis en je klasgenoten ga je de school en haar directe omgeving verkennen. Welke optie je ook kiest, onze leerkrachten staan te popelen om jou te zien groeien.

De A- of de B-klas: DIA is er voor iedereen

Eerste leerjaar A

Beëindigde je met succes het zesde jaar van de basisschool en behaalde je een getuigschrift basisonderwijs? Dan kan je starten in het eerste leerjaar A. Er is een gemeenschappelijk pakket van 28 lesuren. ‘Gemeenschappelijke’ vorming gaat bij ons echter samen met differentiëring volgens ieders vaardigheden en talenten. De andere 4 lesuren kies je op basis van je interesse tussen de pakketten Latijn, technologie en biowetenschap of wetenschap en economie.
Het pakket Latijn
  • Je hebt veel interesse voor talen en oude culturen.
  • Je wil ook later nog Latijn studeren.
Het pakket technologie en biowetenschap
  • Technologie daagt je uit om het technisch proces te ontdekken en toe te passen o.a. via de computer.
  • In agro-en biotechnieken bestudeer je in een labo het leven, de natuur, het milieu, planten en dieren.
Het pakket wetenschap en economie
  • Tijdens wetenschappelijke activiteiten voer je proeven uit om allerlei natuurverschijnselen te bestuderen: uitzetten en krimpen van stoffen, oplossingen voor water- en luchtverontreiniging, …
  • In economie leer je hoe de overheid, de bedrijven, de banken, … functioneren in de maatschappij.
“Heel veel verschillende leuke leerkrachten en interessante opdrachten zijn pluspunten.”
Julien
Lessentabel: Gemeenschappelijke vorming eerste leerjaar A

Vakken

Aantal uren

Frans

3u

Geschiedenis

1u

Godsdienst

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Mens en samenleving

2u

Nederlands

4u

Wiskunde

4u

Beeld

2u

Techniek

2u

Natuurwetenschappen

2u

Aardrijkskunde

2u

ICT

1u

Lessentabel: Keuzepakketten eerste leerjaar A

KEUZEMODULE

Vakken

Aantal uren

1

Project

Groeiuren

2u

3u

2

Klassieke talen

Groeiuren

4u

1u

DIA eerste graad - eerste jaar A
“Als je de schoolpoort van DIA binnenkomt, voel je je meteen thuis.”
Noor

Eerste leerjaar B

Heb je een beetje meer hulp nodig om de leerstof te verwerken?
Dan is het eerste leerjaar B voor jou perfect.  Ook als twaalfjarige uit het vijfde leerjaar kun je hier terecht. In kleine klasgroepen herhaal je de basisleerstof van wiskunde, Nederlands, …   

In het vak techniek steek je de handen uit de mouwen en leer je allerlei technische handelingen uitvoeren in de sectoren hout en metaal.

Het volgende schooljaar kun je naar het eerste leerjaar A of naar het beroepsvoorbereidend leerjaar in het tweede jaar.

Vakken

Aantal uren

Engels

1u

Frans

2u

Godsdienst

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Maatschappelijke vorming

3u

Nederlands

4u

Wiskunde

4u

Beeld

2u

Techniek

4u

Wetenschappen

3u

ICT

1u

Groeiuren

4u

DIA eerste graad - eerste jaar B
“Hier wordt rekening met je gehouden.”
Kyan
Adres
Damiaaninstituut vzw
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
  • Sterk in technologie
  • Slim in wetenschap
  • Ondernemend in economie