Aan het werk

Tijdens de 3 dagen dat je geen les hebt, ben je verplicht om een zinvolle invulling van je tijd te hebben. De trajectbegeleider helpt je hiermee op weg. Met het stuk “leren” erbij moet je aan minimum 28u per week komen.
Dat kan door middel van:
- Een tewerkstelling 
- Een WIP-groep 
- Een brugproject 
- Een voortraject 
- Een persoonlijk ontwikkelingstraject

Een tewerkstelling

Je werkt 3 dagen in een bedrijf met een OAO (opleidingsovereenkomst).
De overeenkomst alternerende opleiding OAO
De leerovereenkomst is een deeltijdse opleiding op de werkvloer bij een patroon, gecombineerd met een deeltijdse opleiding in een centrum. Het is een overeenkomst voor een bepaalde tijd.

Deze jongeren ontvangen een maandelijkse leervergoeding die schommelt tussen 450-520 euro.
Sommigen ontvangen een verlaagde vergoeding: zij ontvangen voor een korte periode twee derde van de bedragen hierboven. RSZ-bijdragen zijn enkel verschuldigd voor jaarlijkse vakantie (niet voor leerling-bedienden) en in bepaalde gevallen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Een deeltijds arbeidscontract?
Daar waar nog geen leerovereenkomsten mogelijk zijn, is het nodig gewone deeltijdse arbeidscontracten af te sluiten.

Deze arbeid geeft recht op een minimum loon afhankelijk van de sector of de leeftijd.  Voor de lonen zijn ook aanzienlijke verminderingen inzake sociale zekerheidsbijdragen voorzien.

WIP (work in progress)

Lukt het niet meteen om werk te vinden, dan is er de WIP-groep. In de WIP-groep krijgen de jongeren sollicitatietraining en werken ze hun portfolio en CV uit. Om te weten te komen welk job het best bij hen past wordt er veel aandacht besteed aan oriëntering en zelfkennis. Er wordt onder begeleiding gezocht naar het antwoord op de vragen ‘Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?’. Het doel van de WIP-groep is de jongeren een voltijds engagement te bieden en te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Brugproject

Een brugproject is voor jongeren die er niet in slagen een gepaste tewerkstelling te vinden. Door een individuele begeleiding in een onderneming kunnen jongeren voldoende arbeidsattitudes en vaardigheden ontwikkelen.  Een brugproject omvat een sterk begeleide leerwerkperiode om jongeren voor te bereiden op een inschakeling in het gewone arbeidscircuit. Je wordt niet betaald en je kan dit zien als een soort inloopstage vooraleer je gaat werken.
Plaatsen waar je kan tewerkgesteld worden:
 • SPIT
 • Alma universiteitsrestaurants
 • Stad Leuven groendienst
 • Wonen en werken
 • IGO Leuven
 • OCMW Aarschot - St. Rochus
 • RVT Dijlehof
 • RVT Betlehem
 • De Vlaspit
 • Herstelwerkplaats kringwinkel Tienen
 • Leren Ondernemen
 • Velo Aarschot
 • Velo Leuven
 • ...

Een voortraject

Een voortraject is bedoeld voor jongeren die niet de nodige vaardigheden bezitten om aan een tewerkstelling te beginnen of om deze vol te houden. Het is de bedoeling dat je tijdens dit project je kansen op de arbeidsmarkt verhoogt. Door allerlei activiteiten werk je aan sociale vaardigheden en arbeidsattitudes. Je leert werken!

Het is niet de bedoeling dat leerlingen een volledig schooljaar doorbrengen in het voortraject. Wij schatten een voortraject op maximum 3 maanden per leerling.

Je bent 2 dagen op school om les te volgen en 2 dagen om in het voortraject vaardigheden te leren. Op woensdag ben je vrij.

Het is een opstapje naar een brugproject of een gewone tewerkstelling.
We werken hiervoor samen met VZW Profo.

Een persoonlijk ontwikkelingsproject (POT)

In een persoonlijk ontwikkelingstraject stippelen we samen met de jongere een traject op maat uit.

Elke jongere krijgt een programma waarin hij of zij kan werken aan de leerpunten die samen bepaald zijn.

De jongeren dienen te voldoen aan het voltijds engagement en krijgen dus een volledig programma van 28 uur op maat aangeboden. Ze blijven dan ook in orde met de leerplicht. Op woensdag en vrijdagnamiddag zijn deze jongeren vrij.


Elke week proberen we te kijken waar we staan en welke stappen we nog moeten zetten. We proberen kort op de bal te spelen om de jongere zo snel mogelijk weer te laten instromen in de school van herkomst.

Mogelijke activiteiten zijn:
 • Atelierwerking: boortechnieken, decoratietechnieken, kookatelier
 • Sport
 • Rots & water: weerbaarheidstraining
 • Zelfverdediging
 • Vrijwilligerswerk
Je bent ingeschreven in het CLW, maar eigenlijk doorloop je het traject in ARKTOS, Bekaflaan 33, 3200 Aarschot.
Adres
Damiaaninstituut vzw
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
 • Sterk in technologie
 • Slim in wetenschap
 • Ondernemend in economie