Onze visie

Damiaaninstituut: een grote school

Het Damiaaninstituut is een grote school waar plaats is voor iedereen: voor 12- én 19-jarigen, meisjes én jongens, doeners én denkers, creatievelingen én uitvoerders, technici en economisten, IT’ers en ingenieurs, voor sportievelingen en wereldreizigers, voor verkopers en managers. 

Met een groot hart wil het Damiaaninstituut elke leerling zo ver mogelijk brengen. Zo ver mogelijk in zijn capaciteiten, zo ver mogelijk als mens, zo ver mogelijk in zijn kennis en zijn werk. En ook letterlijk: zo ver mogelijk in de grote wereld. 

Het Damiaaninstituut maakt een leerling groot. 


Waarvoor we staan:

Ons opvoedingsproject

Wat wij van leerlingen en ouders verwachten:


Pater Damiaan

Eén jaar na het overlijden van pater Damiaan (1889) stichtten de paters der Heilige Harten (in de volksmond de paters picpussen) een school in Aarschot met als doel missionarissen klaar te stomen voor de missiegebieden. 

Misschien was het tekenend voor de toekomst van de school dat in die periode in Parijs de Eiffeltoren werd gebouwd: het Damiaancollege groeide later uit tot het Damiaaninstituut, dé vooruitstrevende technische school van de regio.
Bij de heiligverklaring van Damiaan in 2009 werden leerlingen en personeelsleden herinnerd aan de idealen van onze grote held: iedereen telt mee, je moet tot het uiterste gaan om iemand te helpen. Damiaan was als begeleider een ware pionier. Zijn grensverleggend werk staat vandaag als voorbeeld voor de (peda)agogiek. Empoweren, positief bekrachtigen, ondersteunen en remediëren: Damiaan deed het ons voor.
“Damiaan, niet toevallig onze held.”
Guy Prenen

Samenleven

De school waarvan ik houd

Dat is de school
waar mensen met elkaar samenleven
elkaar bemoedigen en inspireren
tot fijn menselijk en christelijk handelen.
Dat is de school
waar elke leerkracht elke leerling positief benadert,
waar men luistert naar de vragen van leerlingen
en waar men geen vooroordeel heeft tegenover wie dan ook.
Dat is de school waar lief en leed wordt gedeeld
waar men zich gesteund en getroost voelt in donkere dagen.

Onderweg

De school waarvan ik houd

Dat is de school
waarvan directie en leerkrachten
zich bewust zijn dat ook zij zich kunnen vergissen
en dat ook zij ‘maar’ mensen zijn.
Dat is de school die eerlijk aan haar leerlingen zegt:
wij zijn samen onderweg,
directie, leerkrachten en leerlingen
naar een gemeenschappelijk doel.
Dat is de school die elke leerling, ook als hij verloren loopt,
helpt om terug het rechte pad te vinden
in plaats van hem uit te stoten.

Evangelie

De school waarvan ik houd

Dat is de school
die ervan overtuigd is en het in daden bewijst
dat Jezus van Nazareth de gids is
in het dagelijks schoolgebeuren,
en dat het evangelie de inspiratiebron is voor
de begeleiding en opvoeding van jongeren.
Dat is de school
die zichzelf in vraag stelt omtrent haar opdracht
die voortdurend aan vernieuwing toe is.
Dat is de school
die niet vastgespijkerd zit aan oude opvattingen en structuren
maar die gelooft in nieuwe onderwijsvormen en methodes.

Vertrouwen

De school waarvan ik houd

Dat is de school
waar openheid en vertrouwen heerst
waar gezonde kritiek een zegen is voor het schoolgebeuren.
Dat is de school
die zich méér zorgen maakt over haar leerlingen
die niet meekunnen, die niet slagen,
dan uitpakt met het aantal geslaagden.
Dat is de school die méér spreekt over
een liefdevolle God dan over zijn geboden en verboden,
méér over levenswaarden dan over punten,
méér over inzet dan over carrière.

De wereld

De school waarvan ik houd

Dat is de school
die méér gevoelig maakt voor het goede dan voor het kwade
méér voor wat toegelaten is dan voor wat verboden werd,
méér voor de wereld en haar problemen
dan voor louter schoolse problemen.
U kunt houden van een andere school
met een ander gelaat, met een ander karakter.
Ik echter hou van de school zoals ik ze beschreef,
omdat dit voor mij de enige manier is
om in haar een evangelisch gelaat te zien.
Gedicht "De school waarvan ik houd."
pater Maurits Gilissen, sscc
Adres
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
  • Sterk in technologie
  • Slim in wetenschap
  • Ondernemend in economie